Hummelmora hage december 2008

En kall vinterdag i slutet av december hittade vi dessa isformationer vid mälarens vatten. Titta och njut!/
We found those ice formations a cold day in the end of december by the lake of Mälaren. Enjoy!
© Copyright & design, A.Wistrand 2002 och framåt, all rights reserved