Välkommen till Streamhill´s

Liten uppfödning av dvärg- och toypudel

Kenneln startades 1986 och har sedan dess haft 9 kullar. Uppfödningen bedrivs i mycket
liten skala i hemmiljö efter friska och trevliga föräldradjur.
Se pudelkullar här.
Se cockerkullar här.
Se schipperkekullar här.
Vi har fått en vit dvärg/ toypudelkull den 19 december 2021!
Se mer här!


 
Kontakt
 
© Webmaster och design A.Wistrand.