Välkommen till Alexandras webbkamerasida 2018!

I den halvöppna träbetongholken som sitter i humlehäcken bredvid garaget i söderläge har ett rödhakepar byggt ett fint bo. Rosa och Robin matar nu sina 3 ungar!
Kommentarer om vad som händer i holkarna är mycket uppskattat i gästboken!
Fler foton på fåglar och ekorrar samt videofilmer finns i min blogg.
Välkommen dit!
 
 
 
Holk 2, rödhake

Boet började byggas: 2018-04-14
Första ägget lades: 2018-04-21
Sjätte ägget lades 2018-04-26
Ruvningen startade: 2018-04-26
Första ungen kläcktes:
2018-05-09
Ungarna flög ut: 2018-
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 

18 maj. 9 dagar gamla!

18 maj. Rosa kommer med mat!

18 maj. De ser ut som kopior av sina föräldrar nu fast i ungedräkt, 9 dagar gamla!

18 maj. Små gullefjun 9 dagar gamla!

18 maj. Ungarna putsar ofta sina fjädrar!
18 maj. Ungarna är alldeles tysta i boet där de ligger nyfiket och tittar sig omkring!

15 maj. Ungarna växer bra!

16 maj. Ungarnas ögon börjar att öppnas! 7 dagar gamla.

17 maj. Nu är ögonen helt öppna och vingarna har fått fina fjädrar! 8 dagar gamla.

10 maj. Duktiga föräldrar!

14 maj. Fin bild på de tre ungarna som gapar efter mat! 5 dagar gamla.

15 maj. Här syns det att ungarna börjar att få vingar! 6 dagar gamla.

9 maj. Robin kommer med mat som Rosa tar emot och fördelar till ungarna!

10 maj. Robin kommer med näbben full av insekter!

10 maj. De tre ungarna är 1 dag gamla och Rosa och Robin hjälps åt med att fördela maten till dem!

9 maj. Båda föräldrarna hjälps åt med matningen!

9 maj. Rosa och Robyn är duktiga på att hitta mat till ungarna!

9 maj. Rosa ruvar en stund i förhoppningen att fler ägg ska kläckas!

2 maj. Rosa har rullat ihop sig till en söt boll!

9 maj. Första äggen har kläckts och Rosa matar de nykläckta ungarna! Rosa äter upp äggskalen.

9 maj. Här syns det vad liten ungen är mot sin mamma!

23 april.Vår övervintrande Rödhakehona Rosa byggde bo tillsammans med Robin i mitten av april. Det gick snabbt och redan den 21 april såg vi ett första ägg i holken! Vi fick igång sändningarna den 23 april och då hade Rosa lagt tre ägg!

27 april. Rosa har lagt sex ägg!

27 april. Ruvningen har startat!


"Robin"

 Tillbaks till webbkamerasidan!
© Copyright & design, A.Wistrand 2015 och framåt, all rights reserved
 

[ Startsidan/ back home ] [Utflykter/ trips ] [Gästbok]